Der er mange penge og mennesker involveret, når der indgås aftaler og kontrakter om fast ejendom eller byggeri.
Derfor er det vigtigt, at man sikrer sig selv bedst muligt ved at vælge en specialiseret rådgiver, der kender muligheder og faldgruber.
MJT Jura er dit sikre valg, når du søger rådgivning og bistand i forbindelse med alle aspekter af fast ejendom. Vi rådgiver som oftest bygherrer og investorer.

Få byggeteknisk rådgivning samtidig

Det unikke ved MJT er, at vi både har spidskompetence på det juridiske felt og på det byggetekniske.
Derfor skal du som bygherre kun søge rådgivning et sted, og du sparer altså både tid og ressourcer ved at samle dine rådgivning hos en leverandør.
Har vores jurist brug for et par byggetekniske råd, skal han kun gå tværs igennem rummet for at finde en kollega – og det samme gør sig gældende den anden vej.

Vi har naturligvis den relevante forsikring, når vi leverer juridisk og byggeteknisk rådgivning.
Vi er professionelt ansvarsforsikret hos HDI Danmark (police nr. 153-08267150-30010).

For yderligere information:

Nicolaj Sejer Pedersen 
Juridisk konsulent/Cand. Jur.

Mob: +45  6019 1737
Mail: nsp@mjt.dk

Investeringsejendomme – nye og eksisterende

Investeringsejendomme – nye og eksisterende

Investerer du eller din virksomhed i fast ejendom, har du sikkert brug for at tilknytte specialist-rådgivning. MJT hjælper med hele processen, når du skal investere. Du får både byggeteknisk og juridisk rådgivning, så du sikrer din investering bedst muligt.

Vi hjælper virksomheder og private investorer med at udvikle og få mest ud af deres investering i fast ejendom.

Få de bedste forudsætninger for din investering

Har du fundet en ejendom, du er interesseret i, så kan vi tilbyde rådgivning hele vejen rundt. Du sikrer altså, at der ikke er noget, der er blevet overset, så du har de bedste forudsætninger for at træffe beslutning om investeringen.

Vi kan hjælpe med:

- Juridisk gennemgang af samtlige dokumenter
- Vurdering af lejeforhold (både bolig og erhverv)
- Lejekontrakternes standard og eventuelle potentielle problemer
- Byggeteknisk vurdering af ejendommen
- Vurdering af ejendommens værdi som investering
- Den juridiske rådgivning i forbindelse med handlens gennemførelse
- Nødvendig efterfølgende assistance vedrørende lejeforhold, byggetekniske forhold mv.
- Forslag til optimering af ejendommen (og vurdering af potentielt lejeniveau)

Og så kan vi også tilbyde at være byggetekniske projektledere på eventuelle forbedringsprojekter på ejendommen.

Skal din eksisterende ejendom optimeres?

Er du allerede ejer af en investeringsejendom, kan vi hjælpe med at optimere den, så du som investor får mest muligt ud af din investering.

Vi kan eksempelvis tilbyde:

- Vurdering af lejeniveau og eventuel mulighed for forhøjelse af lejen.
- Vurdering af mulighed for renoveringer og forbedringer, der kan give bedre leje og dermed bedre afkast.

Vores mangeårige erfaring som rådgivere og entreprenører gør, at vi også kan bistå, hvis du ønsker at renovere eller ombygge ejendommen. Vi kan indhente tilbud, gennemse kontrakter, varetage byggeledelsen mv.

Søger du rådgivning om investeringsejendomme?
Kontakt os for mere information om vores arbejde.