Processen

40 års erfaring sikrer en optimal byggeproces

Scroll ned for at læse mere

En byggeproces er et puslespil, hvor man både skal have øje for det store billede og fokus på den allermindste mindste brik for at få det bedste resultat. Det ved vi hos MJT, hvor vi dagligt rådgiver om både store og små projekter og byggerier.

Det er vores klare erfaring, at realistiske mål og klare linjer fra start til slut er den bedste opskrift på at skabe effektive byggeprocesser og funktionelle byggerier. Vi har 40 års erfaring med byggeprocesser fra begge sider af bordet – vi har både siddet med som rådgivere og været de udførende entreprenører.

Vi har indgået og forhandlet utallige kontrakter og stået på stort set lige så mange byggepladser. Vi kender faldgruberne, udfordringerne ved at udarbejde en tidsplan – og vi kender konsekvenserne, når en tidsplan skrider.

Vi ved, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gøre hvad i en byggeproces. Og vi kan hjælpe bygherre med at styre dokumenter, arbejdsgange og byggeplads fra idé til nøglefærdigt byggeri.


Processen – sådan arbejder vi med bygherrerådgivning

Gennem mange år som bygherrerådgivere har vi hos MJT identificeret de fem faser, man typisk gennemgår i en byggeproces. Det er en form for ”tjekliste”, som er rar både for os og vores kunder. Så er vi nemlig enige om, hvad vi kan forvente i vores proces fra idéoplæg til nøglefærdigt byggeri.

MJT varetager alle faser, men vi kan selvfølgelig også springe til og fra, som det passer bygherre. Vi kan tilpasse vores rådgivning 100 pct. til bygherres behov.

1. Indledende fase

Her tager vi et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår de ønsker, der er til opgaven.
Vi gennemgår, hvordan ønsker og forventninger kan matche bygningskrav, materialevalg, tidsplan og økonomi. Her giver vi også vores input til opgaven.

Efter mødet udformer vi et tilbud på rådgivning.

2. Idéfase

Med udgangspunkt i dialog med kunden afstemmer vi krav til funktion og indretning.
Vi udarbejder et byggeprogram, der beskriver ønsker og behov.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Behovsanalyse
 • Skitesering af ideen
 • Krav fra myndigheder
 • Kontakt til andre rådgivere som arkitekter og ingeniører
 • Budget

3. Projektfase

I denne fase sætter vi rammerne for at løse opgaven. Vi kan hjælpe med overordnet bygherrerådgivning, ligesom bygherre også kan ”vælge og plukke” i vores ydelser.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Projektledelse
 • Projekteringsledelse
 • Udbudsmateriale til entreprenører og leverandører
 • Kontraktforhandling
 • Økonomistyring
 • Tidsplaner

4. Byggefase

MJT har i mere end 40 år håndteret byggeprojekter over hele landet for både private, offentlige og erhvervskunder. Vi kan derfor guide bygherre professionelt gennem byggefasen.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Rådgivning (fx fagentreprise, hovedentreprise, totalentreprise)
 • Projektledelse
 • Byggetilsyn og fagtilsyn
 • Byggeledelse
 • Tidsplansstyring
 • Økonomistyring

5. Afleveringsfase

Når entreprenøren melder arbejdet færdigt, kalder bygherre til afleveringsforretning senest 10 arbejdsdage efter. Her gennemgår bygherre arbejdet for eventuelle fejl og mangler. Der er desuden en gennemgang efter 1 og 5 år.

Vi kan hjælpe med følgende:

 • Vurdering af fejl og mangler
 • Som byggesagkyndig ved selve afleveringsforretningen
 • Som byggesagkyndig ved 1 og 5 års gennemsyn
 • Frister for afhjælpning af fejl og mangler
 • Udarbejdelse af afleveringsprotokol
 • Opfølgning på afhjælpning af fejl og mangler
 • 1 og 5 års reklamationsregel for mangler

2018 © MJT Bygherrerådgivning