Hos MJT har vi en klar holdning til, at realistiske mål og klare linjer fra start til slut er den bedste formel, når man skal skabe effektive byggeprocesser og tilfredsstillende resultater. Det er derfor omdrejningspunktet, hver gang vi yder bygherrerådgivning. En rådgivning, der bygger på solid erfaring. Som bygherrerådgiver er det vores rolle at varetage bygherres interesser. Vi er med hele vejen og rådgiver bygherre om både det byggetekniske, byggeæstetiske og det byggejuridiske.

Det betyder, at vi kan være med hele vejen fra formuleringen af de første spæde overvejelser, til valg af entreprenør, til udarbejdelse af kontrakter, som byggeteknisk rådgiver under og efter byggeriet - og til 1 og 5 års eftersynet.

Vi er bygherres sparringspartner gennem hele processen, så vi får udformet de nødvendige krav til både projektering, udførsel og aflevering. MJT arbejder for, at byggerierne bliver til smukke og funktionelle omgivelser, der er behagelige at bo og arbejde i. Vores rådgivning hjælper med at strømline projekter og afstemme forventninger, så de står mål med mulighederne.

Det rigtige byggeri til den rigtige pris

Vores allervigtigste prioritet er, at du/I som bygherre modtager et færdigt og velfungerende byggeri, både hvad angår økonomi, tid samt kvalitet. Vores varemærke er det rigtige byggeri til den rigtige pris, og det sikrer vi bedst, når vi er med fra start til slut.

De rette rådgivere kan vi kan spare bygherre mange penge, når vi fra begyndelsen trimmer udbudsmateriale og team. Vi fungerer som bygherrerådgivere for såvel private bygherrer som offentlige, og vi arbejder i hele Danmark.

Har I brug for kompetent og faglig bygherrerådgivning, så lad os tage en snak.
Kontakt MJT Bygherrerådgivning på tlf. 97 12 65 44.

MJT hjælper med udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udbudsmaterialet er bygherres nøgle til at få en god byggeproces. Et gennemarbejdet udbudsmateriale sikrer, at de indbudte håndværkere og entreprenører byder på ens og lige vilkår. Tilbuddene bliver derfor nemmere at sammenligne med hinanden. Som bygherre forebygger man mulige fremtidige konflikter og udgifter ved at være helt klar og tydelig i sit materiale.

MJT har solid erfaring i at udarbejde udbudsmateriale. Vi har gjort det i mere end 40 år, og vi har siddet både som entreprenør og som rådgiver for udbudsgiver.

Vi skræddersyr udbudsmaterialet

Vi er vant til at samarbejde med eksterne rådgivere, og det er vores mål at ende med det helt rigtige projekt til den rigtige pris. Når vi arbejder med udbudsmateriale, skræddersyr vi det præcis efter bygherres ønske og behov.

Vi går i dybden med:

- Sitebeskrivelser
- Funktionskrav
- Kontraktgrundlag
- Tilbudslister m.m.

Som rådgiver sidder vi sammen med bygherre til de nødvendige opklaringsmøder, ligesom vi også gerne er med, når møderne bliver mere konkrete og drejer sig om kontrakter, hvor vi har vores egen juridiske specialist at trække på.

Vi foretager en samlet evaluering af de indkomne tilbud, og vi giver vores indstilling til, hvilken udbyder bygherre bør foretrække. Det kan vi gøre qua vores baggrund i branchen, hvor vi selv har haft ledelsen af byggepladser og derfor har en praktisk erfaring, der er meget værd i arbejdet med udbudsmateriale.

Har jeres virksomhed et udbud på vej?
Lad os hjælpe - kontakt os og hør nærmere.