Brandrådgivning

Brandrådgivning

Forebyggelse og dokumentation af brandforhold fylder mere og mere i nutidens byggeri. Både set fra bygherres side og ligeledes fra entreprenørernes side. Processen kan for mange virke uoverskuelig, og i forlængelse af de skærpede dokumentationskrav, tilbyder MJT Rådgivning således assistance i forbindelse med brandrådgivning.

MJT Rådgivning har siddet for bordenden både som bygherre og udførende, og anskuer derfor problemstillingerne fra alle aktørers synsvinkel, hvilket vi ser som en kæmpe fordel. Vi stræber efter, at de brandtekniske løsninger bliver så smidige som muligt, således at brandforhold ikke kommer til at blive en begrænsning i byggeriet. For den mest optimale løsning anbefales det at brandrådgivning inddrages i projektet så tidligt som muligt.

MJT hjælper med den brandtekniske dokumentation i form af udarbejdelse af lovpligtige rapporter og dokumenter iht. bygningsreglementet med udgangspunkt i brandklasse 2 (BK2).

Brandrådgivning kan eksempelvis omfatte:

– Faglig rådgivning på konstruktionsløsninger
– Indhentning af byggetilladser
– Indhentning af ibrugtagstilladelser
– Overblik og disponering af  byggeriets indretning
– Udarbejdelse af brandplaner

Har du brug for dokumentation af brandforhold i dit byggeri?

MJT tilbyder brandrådgivning til både private, offentlige og erhverv, og vi kan varetage både mindre og større projekter. Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at høre mere, eller hvis du ønsker, vi skal stå for din brandrådgivning.

Kontakt os her: