Byggeledelse

Byggeledelse

Det er helt nødvendigt for en bygherre at have overblik over byggeriets fremdrift og økonomi. Det får man med god byggeledelse. MJT kan være din repræsentant på byggepladsen og skabe tryghed og overblik i byggefasen.

Vi kan koordinere fremdrift, kvalitet og økonomi, så både bygherre, entreprenører og rådgivere er enige om, hvordan status er i forhold til tid, økonomi og kvalitet.

MJT har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre byggeprojekter af enhver art. Vi er vant til at have overblik, og vi er målrettede og effektive i vores byggeledelse.

Konstruktiv kommunikation, sikkerhed og kontrol

Den vigtigste opgave for en byggeleder er at samle byggeriets parter i et konstruktivt samarbejde, hvor alle trækker i samme retning. Det gør vi ved entydig og præcis kommunikation og et stort fokus på overvågning og kontrol af tid, økonomi og kvalitet.

Som et ekstra ben i byggeledelsen kan vi også tage os af bygherres forpligtelser inden for sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen, så alle aftaler og kontrakter er på plads og overholdes.

Kontakt os her: