Dagrofa/ 6.755 m² / Ringsted

Dagrofa/ 6.755 m² / Ringsted

Kontor og administration for Dagrofa, Supergros, Spar og Superbest. Byggeriet omfatter kontorfaciliteter, møde- og konferencelokaler for de fire indkøbskæder. Projektet er opført med kælder og 3 etagedæk, med udvendige facade i hvide sporindlagte elementer. Som kontrast til de hvide elementer fremstår atriumgården med rød facadeoverflade. Der er etableret et åbent foyerområde som bindeled mellem afdelingerne.