Danish Crown / 26.300 m²/ Vejen

Danish Crown / 26.300 m²/ Vejen

26.300 m² kvægslagteri i Holsted ved Vejen. Opført for Danish Crown i samarbejde med Rambøll og Århus arkitekterne. Slagteriet som bliver et af Europas største kreaturslagteri rummer plads til blandt andet opskæring, udbening og palletering, samt detailpakke-afdeling. Byggeriet er opført som en kombination af betonelementer og en lys stålbeklædning af facaden for æstetisk at signalere renhed.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.