Danish Crown / 26.300 m²/ Vejen

Danish Crown / 26.300 m²/ Vejen

26.300 m² kvægslagteri i Holsted ved Vejen. Opført for Danish Crown i samarbejde med Rambøll og Århus arkitekterne. Slagteriet som bliver et af Europas største kreaturslagteri rummer plads til blandt andet opskæring, udbening og palletering, samt detailpakke-afdeling. Byggeriet er opført som en kombination af betonelementer og en lys stålbeklædning af facaden for æstetisk at signalere renhed.