Ind-& Udflytning

Indflytning

Ved indflytning afholdes der et indflytningssyn, hvor lejemålet gennemgås og eventuelle fejl og mangler registreres. Du hæfter som lejer ikke for fejl og mangler der var der da du flyttede ind.

Husk at du i forbindelse med indflytning er forpligtet til at tilmelde dig til forsyningsselskaberne. Sker tilmelding ikke rettidig, vil vi hos MJT sørge for tilmelding. Tilmelding vil medføre et håndteringsgebyr.

Udflytning

Ved udflytning laves der på samme vis en gennemgang af lejemålet og det fastslås under synet hvilke arbejder der skal udføres i lejemålet for din regning.

Husk at du i forbindelse med fraflytning er forpligtet til at afmelde dig hos forsyningsselskaberne. Sker afmelding ikke rettidig (senest 3 dage efter fraflytning), vil vi hos MJT sørge for afmelding. Afmelding vil medføre et håndteringsgebyr.