Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

I dag stilles der skærpede krav til den udførende entreprenør, at han selv skal stå for såvel planlægning, gennemførelse, dokumentation og opfølgning på almene kontrol af bærende konstruktioner i bygværk, der har konstruktionsklasse KK2-KK4. (KK1 er undtaget og omhandler traditionelle og simple konstruktioner, så som enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel). Der henvises til DS1140 og SBI 271.

Tidligere var der tradition for, at den udførende foretog egenkontrol, og at de projekterende eventuelt førte fagligt tilsyn med udførelsen.

Nu skal den udførende selv planlægge og gennemføre almene kontrol i form af egenkontrol og en uafhængig kontrol.
Den udførende dokumenterer den uafhængige almene kontrol over for de projekterende og bygherre, og dokumenterer derved, at de bærende konstruktioner er udført i overensstemmelse med projektet og gældende standarder. 

Der skelnes mellem 3 typer kontrol af udførelse:

A. Egenkontrol, som er en kontrol udført af de personer, som har udført de pågældende bærende konstruktion.

B. Uafhængig kontrol, som er kontrol udført af en person, der ikke har medvirket ved udførelse af de bærende konstruktioner

C. Tredjepartskontrol, som er en kontrol udført af en person, der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de personer og organisationer, som har medvirket ved udførelse af de bærende konstruktioner.

MJT Rådgivning kan være behjælpelig med følgende:

Håndværkeren

A. At opsætte kvalitetssikringssystem i form af kvalitetshåndbog, sagsrelaterede kontrolplaner, modtager- proces- og slutkontrol.

B. At opsætte og udføre digital kvalitetskontrol af udført arbejde.

C. At indsamle og opsætte kontrolplaner og kontrolrapporter for den uafhængige kontrol af udførelsen.

Bygherre og Totalentreprenør

A. At granske udarbejdede udbudskontrolplaner

B. At granske indleveret kvalitetssikring fra entreprenøren i forbindelse med påkrævet krav i DS1140.

C- At indsamle og opsætte kvalitetssikringsmateriale til aflevering ved bygherre og myndigheder.

Kontakt os her: