Syn og skøn

Syn og skøn

Syn og skøn bruges i tvister hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne og den indgåede aftale i forbindelse
med bolighandel, nybyggeri, ombygning, renovering af boliger eller anden byggeri.

MJT tilbyder byggeteknisk rådgivning samt medvirken til mægling mellem parterne. I mange tilfælde kan dyre og langvarige retssager undgås ved, at MJT kobles på sagen og udarbejder anvisninger for udbedring af de pågældende bygningsskader. Flere tvister er imidlertid af en sådan karakter, at en løsning i mindelighed ikke kan opnås, og man således
ikke kan undgå retssager eller voldgift.

Ydelser i forbindelse med syn og skøn

Ved tvister om bygningsskader, mangler ved udført håndværksarbejde, mangler i forhold til tilbud på entrepriser, økonomiske tvister i relation til bygningsarbejder o.l. tilbyder vi følgende ydelser:

– Frivilligt syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af tvistens parter i enighed.
– Syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af retten efter indstilling fra en eller flere af sagens parter.
– Besigtigelse af bygningen med efterfølgende oplæg til, om der er baggrund for en sag.

I sidstnævnte tilfælde kan den bygningssagkyndige dog ikke efterfølgende optræde som syn- og skønsmand i retslig sammenhæng, men notatet/rapporten kan efterfølgende i en evt. retssag bruges som hjælp til, at der kan stilles de
rigtige spørgsmål til modparten og til en eventuelt af retten udmeldt syn- og skønsmand.

Har du behov for hjælp i forbindelse med syn og skøn, skal du blot rette henvendelse til vores syns og skønsmænd.

Kontakt os her: