Udbudsmateriale

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet er bygherres nøgle til at få en god byggeproces. Et gennemarbejdet udbudsmateriale sikrer, at de indbudte håndværkere og entreprenører byder på ens og lige vilkår. Tilbuddene bliver derfor nemmere at sammenligne med hinanden. Som bygherre forebygger man mulige fremtidige konflikter og udgifter ved at være helt klar og tydelig i sit materiale.

MJT har solid erfaring i at udarbejde udbudsmateriale. Vi har gjort det i mere end 40 år, og vi har siddet både som entreprenør og som rådgiver for udbudsgiver.

Vi skræddersyr udbudsmaterialet

Vi er vant til at samarbejde med eksterne rådgivere, og det er vores mål at ende med det helt rigtige projekt til den rigtige pris. Når vi arbejder med udbudsmateriale, skræddersyr vi det præcis efter bygherres ønske og behov.

Vi går i dybden med:

– Sitebeskrivelser
– Funktionskrav
– Kontraktgrundlag
– Tilbudslister m.m.

Som rådgiver sidder vi sammen med bygherre til de nødvendige opklaringsmøder, ligesom vi også gerne er med, når møderne bliver mere konkrete og drejer sig om kontraktforhandlinger og økonomistyring

Vi foretager en samlet evaluering af de indkomne tilbud, og vi giver vores indstilling til, hvilken udbyder bygherre bør foretrække. Det kan vi gøre qua vores baggrund i branchen, hvor vi selv har haft ledelsen af byggepladser og derfor har en praktisk erfaring, der er meget værd i arbejdet med udbudsmateriale.

Har jeres virksomhed et udbud på vej?

Kontakt os her: